Tools voor ZZPers

werkbon gebruiken

Werkbon gebruiken

Werkt u op basis van een uurtarief, oplossen van storingen of reparaties? Dan kunt u natuurlijk op basis van de goede relatie met uw klant achteraf een factuur sturen met daarop de gewerkte uren en toegepaste materialen. Maar wellicht heeft u ook de andere kant wel eens mee gemaakt. U bent klaar met de werkzaamheden en gaat weg bij een tevreden klant. Echter als u de factuur verstuurd heeft wordt deze betwist of gewoon niet betaald. De reden is dan vaak een argument zoals dat u er niet zo lang aan heeft gewerkt of dat de materialen niet kloppen of zelfs dat het werk niet naar behoren is gedaan.

Als u voordat u aan de werkzaamheden begint een werkbon maakt en deze na afloop door de klant laat onderteken voor akkoord, zijn deze problemen verleden tijd. U heeft namelijk bewijs dat uw klant akkoord is met de werkzaamheden en toegepaste materialen. Zorg er dan wel altijd voor dat u een kopie van de werkbon achter laat bij uw klant.

Op een goede werkbon staan uw bedrijfsgegevens met logo en bij voorkeur de gegevens van uw klant. Verder een beknopte omschrijving van de werkzaamheden en toegepaste materialen. Vermeld duidelijk en overzichtelijk de uren (eventueel overwerk voor extra tarief). Verder kunt u overige details vermelden zoals reisuren, voorrijkosten en uw naam als uitvoerend persoon van de werkzaamheden. Vergeet niet de datum van de werkzaamheden en de datum van afronden op de werkbon te vermelden. Het belangrijkste is natuurlijk de ruimte voor de handtekening van uw klant, vermeld er altijd duidelijk leesbaar de naam van de persoon die de werkbon heeft ondertekend.

Stuur nu uw factuur met dezelfde omschrijving en uren als op de werkbon samen met een kopie van de werkbon. Dit is vooral belangrijk als de ontvangende partij van uw factuur niet dezelfde is als de persoon die de werkbon heeft getekend. Bij grote bedrijven is dit vaak het geval. Daardoor loopt de verwerking van uw factuur geen onnodige vertraging op.

Een geschikt programma om werkbonnen te maken en aan de hand daarvan automatisch een factuur te maken is www.qbtim.net.

Tools voor ZZP-ers in PDF

We hebben alle ZZP TOOLS nog even op een rijtje gezet en in PDF formaat. Zo kunt u ze gemakkelijk opslaan om ze later nog eens terug te lezen.