ZZPer: pr.v.psycho-sociale.begeleiding

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: pr.v.psycho-sociale.begeleiding
Adresgegevens: putstraat 54
6361DK
Nuth
Website: http://www.gedeeldezorg.nl
Telefoonnummer: 045 5680846
Categorie: Coaching en persoonlijke effectiviteit
Omschrijving diensten: Gedeeldezorg praktijk voor psychosociale begeleiding kan een gids zijn op uw levensweg, een eerste stap om uzelf en de ander beter te begrijpen.
Of je helpen in een richting, die je alleen niet aandurft. Of je een plek bieden, waar je eventjes helemaal niks hoeft. Alleen maar even tot rust komen.

Er kan een tijd zijn in uw leven, dat zulke vragen op u afkomen.

Bij Gedeeldezorg praktijk voor psychosociale begeleiding kunt u ondersteuning of begeleiding krijgen van een vrijgevestigde geestelijk verzorger.

( zowel voor mensen met als zonder geloof of levensbeschouwing)

Wij bieden u deskundige hulp en begeleiding en gaan vertrouwelijk om met uw vragen.
Conform de richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO

Wij maken tijd voor een gesprek
Specialismen: zie web site: www.gedeeldezorg.nl
Gemiddeld uurtarief: €   60,00

Wie is B.J. Habets M. Th.

Geslacht: man
Over mij: Na mijn studie als agogisch werker in Tilburg, heb ik op het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade de kerkelijke ambtsopleiding voor het diaconaat gevolgd.
Aan de hoge school voor theologie en levensbeschouwing te Amsterdam heb ik mijn theologische vorming afgerond.
Tevens heb ik mijn klinische pastorale vorming gedaan in Vught.
Daarna ben ik doorgestroomd naar de Universiteit van Tilburg en heb daar de studie geestelijke leiding gevolgd, waarbij de betekenis van het levensverhaal en spiritualiteit centraal staan.
In de loop der jaren heb ik nog verdere aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van psychologie en rouwbegeleiding.

De verworven kennis en vaardigheden kan ik op veel momenten en manieren inzetten.
Dit kan variëren van (pastorale) zorg vóór en ná een overlijden, begeleiding bij de uitvaart, en daarnaast ook ondersteuning door gesprekken voor de verwerking van het grote verdriet.
Vanuit mijn deskundigheid werk ik met betrokkenheid, passie en empathie.
Ik ben geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) te Utrecht, waar ik de opleiding tot rouwbegeleider heb gevolgd.
Verder ben ik aangesloten bij de NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen) waardoor consulten vergoed worden door de meeste (aanvullende-) ziektekostenverzekeringen.
Als Geestelijk Verzorger ben ik lid van de WVGV (Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers).

Referenties: Lid. NVPA Psychosociaal therapeut lid. nr. 100365 geestelijke begeleiding.
RBNG Therapeut nr. 204158R
VAR verklaring: Ja

Contact

Email