Informatie voor ZZPers

Volgend jaar wordt het oprichten van een BV gemakkelijker maar fiscaal gezien niet aantrekkelijker

Afbeelding bij Volgend jaar wordt het oprichten van een BV gemakkelijker maar fiscaal gezien niet aantrekkelijker

 

Vanaf volgend jaar wordt het oprichten van een Besloten Vennootschap (hierna BV) voor ondernemers veel eenvoudiger. Een notaris is dan alleen nog maar nodig voor bijzondere constructies.

Het minimum te storten kapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft. De administratieve kosten voor het oprichten van een BV neemt hierdoor met 90% af.

Wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd zal bij inbreng in natura de verplichte blokkeringsregeling en de bank- en accountantsverklaring verdwijnen.

Naar verwachting zal medio volgend jaar de wet worden ingevoerd nu het wetsvoorstel al is goedgekeurd door de Tweede kamer en het bij de Eerste kamer ligt ter goedkeuring.


Is het straks voor zelfstandigen aantrekkelijker om in de BV te gaan?

Wordt het nu voor zelfstandigen aantrekkelijker om hun eenmanszaak in te brengen in een BV.

Deskundigen zijn van mening dat dit niet het geval is. Ondanks de daling van de oprichtingskosten van een BV blijft het ondernemen in een eenmanszaak vooral voor kleine ondernemers in veel gevallen aantrekkelijker dan een BV.


Ondernemen met een eenmanszaak

Kenmerk van het ondernemen in een eenmanszaak, bijvoorbeeld een ZZP-er, is dat de winst die je maakt in principe gelijk is aan het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen kan de belastingdruk oplopen naar 52%. Dit is best een hoog tarief maar er zijn allerlei fiscale faciliteiten voor ondernemers om de winst te drukken.

Onderdeel van deze faciliteiten is de ondernemersaftrek welke bestaat uit de zelfstandigenaftrek/startersaftrek. Indien de winst niet hoger is dan € 14.405 bedraagt de ondernemersaftrek (2011)nu nog € 9.484. Dit bedrag loopt geleidelijk terug naar € 4.602 bij een winst groter dan € 59.810.

In 2012 zal de ondernemersaftrek uit een vast bedrag bestaan van € 7.280 ongeacht de hoogte van de winst. Naast de ondernemersaftrek heeft de ondernemer ook nog recht op de MKB-winstvrijstelling van 12% van de winst na afrek van de ondernemersvrijstelling.


Inkomstenbelastingvoordelen

Deze voordelen kunnen aardig oplopen. Bij een winst van bijvoorbeeld € 100.000 bedragen deze aftrekposten samen ruwweg € 21.000. De belastingdruk is nog geen 52% inkomstenbelasting , dit betekent een netto besparing van € 10.500.

De BV heeft deze aftrekposten niet, maar heeft wel lagere belastingtarieven (20- 25 procent) in de vennootschapsbelasting en het lage tarief in box 2 van de inkomstenbelasting.


Vennootschapsbelasting

Indien je onderneemt met een BV, dan betaal je vennootschapsbelasting over de winst die het bedrijf maakt. Over de eerste € 200.000 winst betaal je 20% vennootschapsbelasting, daarna 25%.

Indien je winst uitkeert aan de aandeelhouder, betaal je hierover 15% dividendbelasting. Je salaris wordt betaalt door de BV, waar je inkomstenbelasting over betaalt.

Het verschil in tarieven (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) zou een aanleiding zijn om jezelf een zo laag mogelijk salaris uit te keren en een zo hoog mogelijke winst. Echter het uitkeren van salaris aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) is aan regels gebonden.

Het salaris van de DGA zal moeten voldoen aan de gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat het salaris mimimaal € 41.000 bedraagt of als dat hoger is minstens 70% van een markconform salaris voor iemand die dezelfde functie uitoefent die geen BV heeft.

Voor de DGA die nagenoeg zelf voor alle omzet van de BV zorgt is de zogenaamde afroommethode van toepassing. In het kort betekent dit dat 70% van de winst voor salaris als salaris moet worden opgenomen.

Een voorbeeld: stel dat winst voor salaris € 100.000 bedraagt dan zal er € 70.000 worden uitgekeerd. Er resteert dan nog € 30.000 om winst (dividend) uit te keren. Dat is dus niet voordeliger fiscaal gezien dan een eenmanszaak.

In het geval dat de DGA een salaris van € 41.000 mag uitkeren, dan blijft er € 59.000 over om als dividend uit te keren en komt het omslagpunt voor de BV snel dichterbij.

Je bent als DGA niet verplicht om dividend uit te keren, je mag het in de reserves van de BV laten staan. Echter de winst uit een eenmanszaak wordt volledig belast, dus is het wel fair om bij de berekening aan te nemen dat er dividend is uitgekeerd.


Omslagpunt ondernemen in eenmanszaak of BV

Wanneer wordt het nu aantrekkelijk om te ondernemen vanuit een BV? Dat hangt af van wat jezelf aan salaris uitkeert, en wat resteert als dividend.

Wat ook een rol speelt is dat je dividend niet meteen hoeft uit te keren en ook privé-aftrekposten zijn van invloed in het bepalen van jouw persoonlijke omslagpunt als ondernemer.

Omdat veel factoren een rol spelen is een vergelijking om het omslagpunt te bepalen niet eenduidig aan te geven. Als ik dan toch een poging waag kan je als richtlijn nemen dat bij winsten vanaf € 120.000 het raadzaam is om een en ander door te laten rekenen.


Aansprakelijkheid

Het oprichten van BV hoeft niet altijd puur uit fiscale overwegingen te zijn voortgekomen. Aansprakelijkheid kan ook een reden zijn om een BV op te richten. Een BV heeft beperkte aansprakelijkheid. Ga je als eenmanszaak failliet dan ben je ook persoonlijk failliet. Schuldeisers kunnen je ook in privé aanspreken. Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd dan kunnen schuldeisers ook het vermogen van je partner aanspreken.

Het wordt nu wel aantrekkelijker om een BV op te richten maar fiscaal gezien is het niet aantrekkelijker voor ondernemers om over te stappen naar een BV.


Conclusie

Wees gewaarschuwd de voordelen die een Flex BV biedt, zijn niet de factoren die van invloed zijn op de keuze eenmanszaak of BV.

Om een indicatie te geven: een ondernemer met een winst van € 41.000 betaalt in een BV bijna € 4.500 meer belasting dan in een eenmanszaak. De Flex BV verandert daar niks aan. Kom niet in de verleiding.Vanaf volgend jaar wordt het oprichten van een Besloten Vennootschap (hierna BV) voor ondernemers veel eenvoudiger. Een notaris is dan alleen nog maar nodig voor bijzondere constructies.

 

 


Dit artikel is geschreven door: J.M. van den Bosch van Park Lane tax consultants
Foto van J.M. van den  Bosch

terug naar het nieuws