Informatie voor ZZPers

Netwerkbijeenkomsten onder de loep – Open Coffee

 

Nederland telt tallozen netwerkbijeenkomsten, maar in dit artikel wil ik kort ingaan op naar mijn mening één van de meest interessante en laagdrempelige; Open Coffee.
Bij deze plaatselijke/regionale netwerkmogelijkheid ontmoeten  geïnteresseerden elkaar op informele wijze onder het genot van een kop koffie.
Het concept Open Coffee is ontwikkeld door Saul Klein (medeoprichter van Skype) en kent zijn oorsprong in Londen. Het doel erachter was het samenbrengen van internetondernemers, ontwikkelaars  en investeerders om in een informele zetting contact met elkaar te hebben. Al snel bleek het concept zeer succesvol en werden ook buiten Engeland Open Coffee’s georganiseerd. Hoewel in principe de doelgroep bestaat uit ondernemers die iets met ‘online’ hebben neemt de diversiteit van de bezoekers steeds verder toe. Alle ondernemers, ZZPers maar in sommige gevallen ook mensen in loondienst ontmoeten elkaar onder het genot van een kop koffie.

De eerste Open Coffee in Nederland werd gehouden in 2007 in Amsterdam en heeft zich ook hier snel verspreidt. Vooral in 2010 heeft het een grote vlucht gemaakt en momenteel worden in ruim 100 plaatsen Open Coffee’s georganiseerd. Grote voordelen van deze manier van netwerken is dat het gratis is, je in korte tijd een diverse groep potentieel interessante contacten opdoet en je daarnaast in veel gevallen online de conversatie voort kan zetten. Vrijwel alle plaatselijke Open Coffees hebben een actieve LinkedIn Groep waarmee ze in contact blijven met elkaar.

Enkele nadelen zijn de grote mate van vrijblijvendheid en het feit dat door de ‘ongeorganiseerdheid’ er geen boeiende sprekers of workshops worden aangeboden. Het doel in zichzelf is dus het ontmoeten van andere ondernemers en het opdoen van waardevolle contacten waar mogelijk concrete vervolgstappen/opdrachten uit ontstaan.

Kortom; een waardevolle en eenvoudige manier van netwerk!
Een overzicht van Open Coffees in Nederland is te vinden op de website van de Open Coffee Club Nederland (opencoffeeclub punt .nl)

 


terug naar het nieuws